ar2100view

ar2100viewKarakteristike: EKG Cardioline ar2100view je 12-kanalni uređaj koji omogućuje kvalitetnu registraciju EKG signala s pacijenta. Pouzdan i robustan uređaj sa intuitivnim sučeljem omogućuje lako korištenje uređaja i jednostavno ispisivanje EKG krivulja u raznim formatima.

Tehničke karakteristike:

  • Snimanje EKG-a u automatskom, manualnom i preprogramiranom načinu rada
  • Ispis na EKG papiru širine 210 mm u različitim formatima papira koristeći kvalitetni termalni pisač visoke rezolucije
  • Poredak testova prema datumu i satu te postojanje velike alfanumeričke tipkovnice za unos podataka korisnika i pacijenta
  • Prikaz 12-kanalnog EKG zapisa na ekranu
  • Rad uređaja na punjive interne NIMH baterije ili preko gradske mreže (mogućnost rada na unutarnju bateriju 80 min neprekidnim ispisom 6 kanala)
  • Zaštita kučišta IP 20
  • Težina uređaja: 3.7 kg bez papira; dimenzije: 325x80x345 mm
  • U paket uključeno mjerenja i interpretacija EKG-a
  • Uključen cjelokupni pribor potreban za normalan rad uređaja: 12-kanalni EKG kabel, 2 bloka papira, elektrode ekstremitetne-štipaljke u 4 boje, prekordijalne elektrode-pumpice (6 kom), EKG gel

PROIZVOĐAČ: CARDIOLINE S.p.A., ITalija, EU