TM 55/65 pokretni sag za ergometriju

tm55-65Karakteristike:

  • ergometrijski pokretni sag za velika opterećenja
  • iskušani dizajn maksimizira pouzdanost sustava
  • raspon brzine 1.3 – 15.4 km/h, raspon nagiba pokretnog saga 0–25%
  • postepeno povećanje brzine i nagiba
  • pokretni sag potpuno integriran s ergometrijskim sustavima Quest i Q-Stress
  • pokretni sag podnosi težinu do 227 kg
  • pokretni sag koristi mrežno napajanje
  • težina: TM55 – 160 kg, TM65 – 170 kg; visina: TM55/TM65 – 118 cm; širina: TM55/TM65 – 75.9 cm; dužina: TM55 – 204 cm, TM65 – 229 cm

 

PROIZVOĐAČ: MORTARA INSTRUMENT Inc.,USA