walk400h

walk400hKarakteristike:

Holter EKG rekorder Cardioline walk400h walk400h je holter uređaj za snimanje posljednje generacije, koji ima mogućnost praćenja i memoriranja od 3 do 12 EKG kanala, a kompatibilan je sa softverom za iščitavanje holtera CARDIOLINE® walk400h je mikro-kompjuter visokih sposobnosti povezivanja s osobnim računalima i izuzetnoga kapaciteta memoriranja i obavljanja holterskih testova.

Osobine su kojima se walk400h odlikuje:

  • veliki grafički LCD zaslon u boji koji prikazuje do šest EKG signalnih grafova istodobno;
  • intuitivno osnovno korisničko sučelje koristi vođene postupke kako bi omogućilo rukovatelju da testove provede lako i brzo;
  • bežično povezivanje s osobnim računalom korištenjem Bluetooth tehnologije ili, alternativno, pomoću USB kabela;
  • ugrađen registrator govora za memoriranje govornih poruka tijekom testa (funkcija označavanja događaja) i/ili umetanje pojedinosti o pacijentu tijekom pripreme testa;
  • uključen senzor pokreta za registriranje motornih aktivnosti pacijenta;
  • opsežna pohrana podataka, mogućnost rada s testovima u trajanju od jednoga do sedam dana;
  • jedinstvena upravljačka ručica (joystick) sa 5 položaja za brzo kretanje kroz izbornik uređaja;
  • male dimenzije i težina za veću udobnost pacijentu;
  • radi sa samo jednom AA baterijom.

Takt uzorkovanja provodi se na svakome EKG kanalu najmanje frekvencijom od 250 uzoraka u sekundi po kanalu. Za posebne se analitičke testove može odabrati i viša frekvencija uzorkovanja. Svi se EKG kanali registriraju bez prekida u snimanju signala i bez ikoje vrste kompresije signala.

Uređaj za snimanje sadržava memorijsku flash karticu kapaciteta 1 GB zahvaljujući kojoj se mogu memorirati holterski grafovi ukupnoga trajanja od jednoga tjedna.

PROIZVOĐAČ: CARDIOLINE S.p.A., ITalija, EU