Quark PFT

Quark PFTKarakteristike:

Napredan modularni  uređaj koji omogućuje niz pulonalnih testiranja . Ovisno o želji kupaca se ugrađuju posebni moduli ovisno o testu. Sofisticirani softverski paket daje točnu analizu svih podataka. Mali troškovi održavanja, programski paket pristupačan korisniku te jednostavnost korištenja su glavne odlike ovog sustava. Osnovna konfiguracija QPFT sustava uključuje sve karakteristike i hardver za spirometrijske testove (FVC, SVC, MMV i bronhoprovokacijske testove). Potpuno integriran s Cosmed body box.  
Tehničke karakteristike:

paramagnetski analizatori O2, infracrveni digitalni analizatori CO2, infracrveni analizatori CO i infracrveni analizatori CH4 moguće korištenje više raznih mjerača protoka, najčešće korištena digitalna turbina (promjer 28 mm) raspon protoka 0.03-20l/s, mjerenje ventilacije (0-300 L/min), točnost mjerenja 2%, otpor protoku manji od 0.7 cmH2O/L/[email protected] L/s
programski paket zasnovan na Windows operativnom sustavu omogućuje jednostavno korištenje svih programskih opcijatežina: 6 kg; dimenzije: 33 x 41x 16 cm

PROIZVOĐAČ: COSMED