Ergoline

ergoline-logoErgoline je privatna njemačka tvrtka locirana u Bitzu (Baden-Württemberg). Više od 30 godina, je vodeći proizvođač opreme za kardiološku rehabilitaciju. Preko 40.000 Ergoline-ovih ergometara se nalazi u primjeni širom svijeta. Ergonomski dizajn, izdržljivost i preciznost osnovne su karakteristike Ergolineovih uređaja. Velika se pozornost polaže u edukaciju putem Ergoline-ove akademije i visoko kvalificiranih predavača