Quinton Q-STRESS

Q-STRESS

Ergometrijski sistem s Microsoft Windows operativnim sustavom i vrhunskim programskim paketom za izvođenje ergometrijskih testova, te pregled, obradu i arhiviranje zapisa.Uz sve standardne karakteristike i prednosti Quinton ergometrijskih sustava, ovaj sustav ima i slijedeće karakteristike:

• Frekvencija uzorkovanja EKG-a: 8000 uzoraka u sekundi.
• Istovremeni prikaz svih 12 kanala EKG-a na ekranu.
• Mogućnost pregleda i ispisa kompletnog EKG zapisa (kao na Holter EKG-u), nakon završenog ergometrijskog testiranja.
• Cijena uključuje opciju direktnog umrežavanja aparata u Microsoft Client/Server mrežu i pohranjivanja zabilježenih ergometrijskih testiranja na udaljenom računalu.


Saznaj više
Lode Valiant cpet - pokretni sag za ergometriju

Valiant cpet i Valiant cpet XL


• ergometrijski pokretni sag za velika opterećenja
• iskušani dizajn maksimizira pouzdanost sustava
• raspon brzine 0.5 – 20 km/h, raspon nagiba pokretnog saga 0–25%
• postepeno povećanje brzine i nagiba
• pokretni sag potpuno integriran s ergometrijskim sustavima Quest i Q-Stress
• pokretni sag podnosi težinu do 225 kg
• pokretni sag koristi mrežno napajanje
• težina: cpet – 149 kg, cpet XL – 200 kg;
• visina: cpet - 132 cm, cpet XL – 130 cm;
• širina: cpet - 76 cm, cpet XL – 90 cm;
• dužina: cpet – 213 cm, cpet XL – 235 cm


Saznaj više
Lode Corival CPET ergometrijski bicikl

Corival CPET


• moderni ergometrijski bicikl s ergonomskim, stabilnim dizajnom
• pojednostavljena tipkovnica sa 3 tipke omogućuje potpun pristup svim funkcijama menija
• prema potrebi, moguće je odabrati različite parametre ili 1 od 5 unaprijed definiranih programa
• moguće podešavanje razine opterećenja (7-1000W), visine sjedala te nagiba ručki
• moguće podešavanje bicikla za pedijatrijsku upotrebu
• moguća nadogradnja jedinice za mjerenje tlaka
• sadrži programibilnu jedinicu sa dva LCD ekrana, jedan za korisnika, a drugi za liječnika
• jedinica može komunicirati bežično s računalom
• koristi mrežno napajanje
• maksimalna dopuštena težina pacijenta je 180 kg
• težina: 65 kg
• dimenzije: 105x46x114 cm


Saznaj više